Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2021

Werken aan Geluk vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Ik verwerk gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeer ik u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft Werken aan Geluk hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat

Wat is een persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Zakelijke gegevens worden niet als persoonsgegeven gezien.

Persoonsgegevens die door Werken aan Geluk verwerkt worden

Werken aan Geluk verwerkt persoonsgegevens op momenten dat deze door een natuurlijk persoon zelf aan ons verstrekt worden. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst, het toesturen van een informatie- of offerteverzoek of het uitvoeren van een bepaalde dienst.

Aan Werken aan Geluk verstrekte gegevens:

 • Naam en adres;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen);
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie);
 • Persoonlijke voorkeuren of interesses die je aan Werken aan Geluk hebt laten weten;
 • Uw publieke gegevens op social media;
 • IP-adres en locatie zoals gemeten door Google Analytics (geanonimiseerd);
 • Andere gegevens relevant voor uitvoering van overeenkomsten of levering van diensten.
   
Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Werken aan Geluk verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Persoonlijk contact met Werken aan Geluk via de website (contactformulieren);
 • Het geven van persoonlijke adviezen en leveren van persoonlijke diensten (bijv. ACT®-metingen of workshops);
 • Het uitzenden van nieuwsbrieven en/of vergelijkbare communicatie (na opt-in);
 • Connectie maken en interactie hebben via social media kanalen als Instagram, LinkedIn en vergelijkbaar;
 • Het verkrijgen van feedback en klanttevredenheid;
 • Het versturen van offertes en facturen;
 • Het voeren van een fiscaal-juridisch kloppende administratie.
 
Delen met derden

Werken aan Geluk deelt enkel gegevens met derden in de volgende situaties:

 • Met toeleveranciers die noodzakelijk zijn om het gevraagde product of dienst te kunnen leveren;
 • Met partijen die Werken aan Geluk assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en adviseurs);
 • Met partijen die Werken aan Geluk assisteren in het leveren van een bepaalde product of dienst gelieerd aan de specifieke overeenkomst waar de persoonsgegevens een resultante van zijn;
 • Met derde partijen wiens diensten fungeren als verwerkers, zoals hosting-dienstverleners of partijen die ondersteunen bij marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek;
 • Als Werken aan Geluk wettelijk verplicht of bevoegd is om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, inclusief bij vermoeden van een schending van rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik.


Werken aan Geluk werkt enkel samen met partijen die aantoonbaar een deugdelijk privacy beleid voeren, de gegevens enkel gebruiken zoals met Werken aan Geluk overeengekomen, aan de AVG-wetgeving voldoen en dus ook enkel persoonsgegevens verwerkt in landen die volgends de Europese Commissie voor persoonsgegeven een passend beschermingsniveau bieden.

Bewaartermijn gegevens

 • Factuur, betaal en bestelgegevens worden conform de fiscale wetgeving bewaard voor een periode van 7 jaar;
 • Verdere gegevens zoals uiteengezet bij artikel 3 worden maximaal 5 jaar na laatste overeenkomst of actief gebruik van een dienst of contactkanaal bewaard.
 
Rechten van inzage, wijziging en verwijdering

Werken aan Geluk is verplicht om conform de AVG-wetgeving inzicht te geven in welke persoonsgegevens er bekend zijn, indien de natuurlijk persoon in kwestie hier een verzoek toe doet. Daarbij is er het recht om correcties toe te passen op deze gegevens, ze te ontvangen of ze volledig te laten verwijderen uit de bestanden van Werken aan Geluk (met uitzondering van de gegevens die wegens fiscaal-juridische redenen bewaard moeten blijven).

Rechten kunnen slechts uitgeoefend worden in zoverre de wet deze rechten toekent. Verzoeken worden enkel in behandeling genomen indien het verzoek door de natuurlijk persoon in kwestie gedaan wordt, aangetoond doormiddel van een officieel identiteitsbewijs.

Contact

Voor vragen, officiële verzoeken of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u per e-mail contact opnemen met: Werken aan Geluk via: joan@werkenaangeluk.NU

Wijzigingen

De manier waarop ik persoonsgegevens verwerk, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die ik verwerk, kan wijzigen. Daarom behouden ik mij het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Jij zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.